Publicerat 30 mars 2020

År 2017 fick Dr Evelina Vågesjö ett forskningsanslag på 200 000 kronor från oss på Diabetes Wellness Sverige för sitt projekt "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines". I dag är hon vd på Ilya Pharma som utvecklar nästa generations biologiska läkemedel och toppar teamet för den kliniska utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat ILP100.

Den första delen av den pågående fas I-studien med tre kohorter som fått singeldosbehandling genomfördes på fyra månader och adresserade alla frågeställningar som förväntat. Bolaget förbereder nu för fortsatt klinisk utveckling i fas II och har rekryterat ett starkt team, däribland två seniora personer med nyckelkompetens; David Fairlamb, tidigare Renovo och Smith and Nephew Wound Management som expertrådgivare och Andreas Fasth, tidigare Novartis att leda den kliniska utvecklingen. 

Ilya Pharmas teknologi bygger på levande mjölksyrabakterier som producerar ett humant protein, välkänt i sårläkning, CXCL12, direkt till sårytan. De ökade nivåerna av CXCL12, som är en chemokin, gör att kroppen tror att såret är betydligt större än vad det är. Då kommer fler och mer specificerade immunceller att rekryteras till sårbädden och läkningen påskyndas, framförallt genom att immuncellerna utsöndrar TGFb, även det välkänt i läkningsprocesser. ILP100 är både en innovativ teknologi för leverans av läkemedel och en egen unik läkemedelskandidat som klassificeras som avancerat läkemedel av EMA och under genterapi men med låg risk av FDA.  

I den första kliniska studien testas ILP100 i olika doser på inducerade sår hos totalt 36 friska frivilliga försökspersoner. Studien som består av två delar - en del med en administrering i tre olika doser och en del med flera behandlingstillfällen över längre tid i tre olika doser, genomförs vid fas I-enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utöver att testa säkerhet med etablerade metoder inkluderar studien 3D-scanning av såren, live-mätning av mikrocirkulation under sårläkningen, samt studier av mikrobiomet i såren. Totalt analyseras fler än 600 bilder av olika slag per försöksperson. Bolaget har investerat i ett strategiskt analyspaket för att bygga kvantitativa data under såväl sårläkningen som ärrbildningen. Den första kohorten av tre som får multidosbehandling är redan rekryterad och bolaget förbereder för den fortsatta kliniska utvecklingen i fas II.  

– Vi har lagt upp den kliniska utvecklingen strategiskt för att få relevanta data snabbt och är nöjda att projektet går enligt plan. Detta är den första kliniska studien där en mjölksyrabakterie som är genetiskt modifierad att producera ett humant protein att testas. För mig är det viktigt att det vetenskapliga finns med som grund och jag tror att det ger ILP100 och projektet bästa förutsättningar att lyckas i den sena kliniska utvecklingen också, säger Evelina Vågesjö, vd på Ilya Pharma.      

– Jag har jobbat länge med sårläkning och har följt Ilya Pharmas framsteg med stort intresse. Det finns ett stort medicinskt behov och ILP100 har potential att revolutionera hela sårvården. Det är oerhört spännande att bidra till en framgångsrik klinisk utveckling, kommenterar David Fairlamb sitt nya uppdrag.  

Sedan 2017 då Evelina Vågesjö fick 200 000 kronor i forskningsanslag för sitt projekt "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines" har det hänt mycket. År 2017 svarade hon på frågor gällande sitt projekt:

Vad är målet med projektet?
Projektet handlar om att undersöka mekanismer för sårläkning i huden och hur läkningsprocessen kan påskyndas med behandling av substanser som påverkar immuncellers beteende. Cellulära signalvägar i huden och immuncellers funktion är annorlunda vid diabetes, i projektet ska vi undersöka detta vidare.  

Berätta mer utförligt om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige
Min vetenskapliga bakgrund är inom fysiologi med studier av nya funktioner av immunceller i olika sjukdomsmodeller. Under doktorandperioden utvecklade jag flera metoder att styra immuncellers beteende lokalt med målet att dra nytta av deras specifika funktioner terapeutiskt. I ett projekt hittade vi att en viss typ av immuncell lägger sig kring arterioler i vävnad med syrebrist och direkt hjälper till att reglera blodflödet i den skadade vävnaden samt utvecklade en metod för att amplifiera den effekten hos immuncellerna med resultat att den skadade vävnaden fick tillbaka funktionaliteten snabbare. Resultaten ledde till att vi fick upp ögonen för det olösta medicinska behovet vid kroniska sår hos diabetespatienter. Genom att ändra mikromiljön i sår med hjälp av chemokiner kan vi styra beteendet av vissa typer av immunceller som är involverade i läkningsprocessen. Projektet som Diabetes Wellness Sverige valt ut handlar om att bättre förstå de cellulär mekanismerna för sårläkning i huden och hur läkningsprocessen kan förbättras med behandling av olika typer av chemokiner som specifikt påverkar signalering och beteende av de immunceller som finns i såret.  Även att titta på skillnader i hudens och immuncellernas funktion vid diabetes samt påverkan av olika chemokiner för att påskynda sårläkningen. 

Källa: Ilya Pharma

Läs även Har du koll på dina fötter