Stöd Diabetes Wellness Sverige

Diabetes blir allt vanligare i Sverige. Idag lever över 400 000 svenskar med diabetes och av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Mörkertalet är stort då man beräknar att en av tre typ 2-diabetiker har sjukdomen utan att veta om det. De senaste 20 åren har förekomsten av typ 1-diabetes ökat med 50 procent. Sjukdomen drabbar dessutom allt yngre barn. I Sverige insjuknar varje år 800 barn i typ 1-diabetes.

Diabetes är en kronisk och dödlig sjukdom. 

Diabetesforskningen behöver mer pengar och det är bråttom, du kan hjälpa till genom att bli månadsgivare idag. 

Läs mer om Diabetes Wellness Sverige, klicka här

 

90-konto- 900-1165 (BG)