Sök forskningsanslag

Vårt forskningsprogram är utvecklat för att ge stöd åt unga forskare såväl som etablerade forskare och institutioner i deras arbete med att finna ett botemedel mot diabetes. Stiftelsen söker aktivt efter forskningsprojekt i Sverige och runt om i världen som på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder och förhoppningsvis ett fungerande botemedel för människor som lever med diabetes. Läs mer om vår forskningsstrategi.

Junior Diabetes Wellness Grant

Nu är det dags att söka årets forskningsanslag för forskare i början av sin karriär.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2017 och ansökan måste vara inskickad före klockan kl. 17:00.

Junior Diabetes Wellness Grant är ett ettårigt forskningsanslag på maximalt 200 000 kronor för forskare i Sverige i början av sin karriär med fokus på diabetesrelaterad forskning. Läs mer om stiftelsens Research Strategy här.

 • Forskningsanslaget är på ett år och maximalt 200 000 kronor.
 • Sökande får söka anslag upp till sju år efter sin doktorsexamen.
 • Ansökningar accepteras endast från forskare på forskningsinstitutioner i Sverige. 
 • Ansökningar accepteras för både typ 1 och 2 diabetes, läs mer om vilken typ av forskning vi finansierar i stiftelsens Research Strategy.

Ansökningar för Diabetes Wellness Project Grants öppnar i början av september 2017 och kommer att meddelas separat, för ytterligare information kontakta Emma Knutas på Emma@diabeteswellness.se 

Applications for Diabetes Wellness Award grants/ project grants* may be subjected to a pre-review procedures. In this event, any application rejected at this triage stage will not be subject to a complete scientific review and no feedback will be provided to the applicant.


Ansökningen sker online genom att registrera ett konto och där skapa en ansökan som sedan kan sparas och skickas in när den är klar.

För att ansöka, vänligen klicka här:
http://www.diabeteswellness.se/apply-funding

Vid frågor om ansökningsförfarandet, vänligen kontakta: 
Dr Eleanor Kennedy
Mejl: eleanor.kennedy@drwf.org.uk
Mobil: + 44 7769682537

En papperskopia med underskrift av sökande och ansvarig för institutionen ska även skickas in till stiftelsen efter ansökan har skickats in digitalt. Kopian ska skickas till: 

Emma Knutas
Diabetes Wellness Sverige
Runda vägen 25 
167 51 Bromma 
Tel 08-511 61 200


Diabetes Wellness Sveriges forskningsstrategi är att finansiera projekt som fokuserar på:

 • Förebyggandet av, komplikationer från, och behandlingar av diabetes
 • Orsaker till diabetes
 • Botemedel mot diabetes

I första hand finansieras forskning med stark betydelse för typ 1 och 2 diabetes och projekt som i slutändan kan komma diabetespatienter till godo. Detta reflekterar våra givares önskan och är ett ändamål med insamlingsstiftelsen. Det slutgiltiga målet är att få fram ett fungerande botemedel för människor som lever med diabetes.


Två olika forskningsanslag

Stiftelsens forskningsanslag är uppdelat i två typer av anslag –  

 • Project Grant är ett anslag på upp till 1 miljon kronor per år i upp till 2 år. Syftet är att finansiera hela eller större delen av ett forskningsprojekt.
 • Junior Diabetes Wellness Grant är ett ettårigt anslag på maximalt 200 000 kronor för forskare som önskar starta upp mindre forskningsprojekt i början av sin forskningskarriär.

Varje år bjuder stiftelsen in forskare att söka forskningsanslag som sen rådgivande kommittén och extern expertis utvärderar. Det resulterar i en lista med rekommendationer till styrelsen som sedan tar sedan beslut om vilka projekt som erhåller finansiering.


Anvisningar för att söka anslag

Sökanden skapar ett eget konto för att kunna spara ansökningar och skicka in det enkelt till oss. Alla ansökningar som skickas in kommer även att finnas tillgängligt att ladda ner för den sökande vid senare tillfällen. En bekräftelse samt kopia av ansökan skickas till den mejladress som anges i ansökan.

Eventuella frågor gällande ansökningar besvaras av vår Research Manager Eleanor Kennedy.

Om du har frågor om vårt elektroniska ansökningssystem, kontakta då vår tekniska support på drwf@nitro-digital.com.

Alla ansökningar som inkommer till Diabetes Wellness Sverige behandlas konfidentiellt och de registreras samt sorteras för utvärdering av rådgivande kommittén.


Forskningansökningar utvärderas och bedöms efter följande parametrar:

 • Relevansen till stiftelsens mål och syfte
 • Vetenskapliga meriter
 • Forskarens och forskarinstutionens kvalifikationer och erfarenheter
 • Vilken typ av diabetes forskningen avser

Beslut om 2016 års forskningsanslag sker efter årsmöte med rådgivande kommitten i oktober. Alla mottagare av forskningsanslag erhåller därefter en formell bekräftelse på det erhållna anslaget före årets slut.

De som inte får något anslag kommer att meddelas inom en rimlig tidpunkt efter det att styrelsen tagit beslut om vilka som ska få anslag.

 Följande dokument bör läsas igenom av den sökande:

 

Project Grant

Project Grant är ett anslag på upp till 1 miljon kronor per år i upp till 2 år. Syftet är att finansiera hela eller större delen av ett forskningsprojekt.

Läs mer

Junior Diabetes Wellness Grant

Diabetes Wellness Award är utformat för att finansiera mindre projekt från unga, lovande forskare i Sverige som är i början av sin karriär och som strävar efter att göra den typ av livsförändrande genombrott som våra givare hoppas att finansiera genom sina donationer till Diabetes Wellness Sverige.

Läs mer