Rådgivande kommittén

Rådgivande kommittén för stiftelsen består av en mängd experter inom en rad forskningsområden som tillsammans utgör grunden för det enorma arbete som utförs årligen när forskningsansökningar utvärderas. Denna grupp av experter går igenom alla inkomna ansökningar och betygsätter dem efter fastställda regler. Rådgivande kommittén ger sen sina rekommendationer till stiftelsens styrelse över vilka projekt som de anser är värda att finansiera med de medel som finns att tillgå.

Läs mer om hur arbetet går till med att utvärdera och välja ut de projekt som Rådgivande kommittén anser bäst överensstämmer med stiftelsens forskningsstrategi här >>>

Rådgivande kommittén består av följande medlemmar:

 

Dr Leif Groop
Ordförande rådgivande kommittén

Lunds Universitet

Leif Groop, M.D., Ph.D. is, since 1993, Professor in Endocrinology at Lund University and Director of Lund University Diabetes Centre. 

Läs mer

Professor Jan Eriksson

Uppsala Univeritet

MD, PhD, Full Professor and Chair in Clinical Diabetes and Metabolism, Dept of Medical Sciences, Uppsala University Hospital.

Läs mer

Professor Erik Gylfe

Uppsala universitet

Erik Gylfe PhD started medical studies Umeå University in 1968 where he got his PhD in 1974.

Läs mer

Professor Gunilla Westermark 

Uppsala univeritet

Professor Bente Karlund-Pedersen

University of Copenhagen

Bente Klarlund Pedersen MD MDSc is professor of internal medicine at the University of Copenhagen and senior consultant at Rigshospitalet.

Läs mer

 

Professor Marja-Riitta Taskinen

University of Helsinki

Professor Kristian Folkvord Hanssen

University of Oslo

Professor Timo Otonkoski

University of Helsinki

Timo Otonkoski, MD, PhD, is the Professor of Medical Stem Cell Research at the Faculty of Medicine, University of Helsinki

Läs mer

Professor Kåre Birkeland

University of Oslo

Kåre I. Birkeland MD (1983, University of Oslo), Ph.D. (1995), certifierad specialist i internmedicin och endokrinologi (1997)

Läs mer

Professor Paul Squires

University of Lincon

Professor in Biomedical Science (Diabetes & Endocrinology) Paul Squires is Professor of Biomedical Science at the Joseph Banks Laboratories, University of Lincoln (2014-present). 

Läs mer

Professor Johan Gunnar Eriksson

University of Helsinki

Johan G. Eriksson became professor in General Practice at the University of Helsinki in 2006 and holds specialties in general practice and internal medicine.

Läs mer

Professor Shanta Persaud

King´s College London

 

Professor Torben Hansen

University of Copenhagen

Professor Mikael Rydén 

Karolinska Institutet

Mikael Rydén gained his M.D. at the Karolinska Institute in 1996. He defended his PhD in molecular neurobiology at the department of medical biochemistry and biophysics the following year. 

Läs mer


Junior Diabetes Wellness Grant rådgivande kommitte består av följande medlemmar:

Professor Pauln Squires

University of Lincoln

Professor in Biomedical Science (Diabetes & Endocrinology) Paul Squires is Professor of Biomedical Science at the Joseph Banks Laboratories, University of Lincoln (2014-present). 

Läs mer

Professor Shanta Persaud

King´s College London

Dr Nils Wierup

Lunds Universitet

Nils Wierup is a biologist who defended his thesis on the novel islet hormones CART and ghrelin in 2005 at the Medical faculty at Lund University.

Läs mer

Professor Valeriya Lyssenko

Lunds Universitet

Valeriya Lyssenko is Professor of Medicine at University of Bergen.

Läs mer

Dr Elisabeth Qvigstad

Oslo University Hospital

Elisabeth Qvigstad MD (1993, University of Science and Technology, Trondheim), Ph.D. (2003, University of Science and Technology, Trondheim), certified as Specialist in Internal Medicine and Endocrinology (2013).

Läs mer


Tidigare medlemmar i rådgivande kommittén:

 

Dr Nicholas Timpson vid University of Bristol, England Läs mer

Dr Mike Weedon vid University of Exeter, England Läs mer

Professor Unn-Britt Johansson Sophia hemmet University Läs mer

Professor Paul Franks University of Cambridge Läs mer

Johan Erikkson

Marja-Riita Taskinen 

Professor Christian Berne Föredetta ordförande Rådgivande Kommittén Läs mer

Professor Paul Johnson MBChB MD FRCS Läs mer

Dr Julian Paul Hamilton-Shield MB,ChB, MD(Bristol), MRCP, FRCPCH Läs mer

Professor Ulf Smith Principal Investigator Läs mer

Professor Patrik Rorsman University of Oxford. Läs mer

Professor Markku Laakso vid University of Kuopio, Finland Läs mer