Per-Ola Carlsson | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

Per-Ola Carlsson

Per-Ola Carlsson är professor i medicinsk cellbiologi och är verksam både på institutionen för medicinsk cellbiologi och på sektionen för diabetesvård vid Akademiska sjukhuset. Han utvecklar nya terapier som på sikt kan stoppa sjukdomsprocessen vid nydebuterad typ 1 diabetes. Han forskar kring hur man kan stoppa utvecklingen av typ 1 diabetes, och om möjligheter att transplantera insulinproducerande celler och om hur man kan skapa nya insulinproducerande celler genom stimulerad celldelning.

perolacarlssonuniveritet

Per-Ola berättar om sin viktiga forskning:

”Med stöd av Diabetes Wellness arbetar min forskningsgrupp med att utveckla nya behandlingar för typ 1 diabetes. Studierna omfattar såväl experimentella studier i laboratoriemiljö, som kliniska studier där vi försöker förhindra förlust av insulinproducerande celler vid insjuknande, nybilda insulinproducerande celler och ersätta förlorade celler med nya genom transplantation.

Stort intresse i världen föreligger för närvarande kring att nybilda insulinproducerande celler från omogna celler, så kallade stamceller. För att kunna transplantera sådana idag behövs dock precis som vid konventionell organtransplantation behandling av mottagaren med immunnedsättande läkemedel för att förhindra avstötning, vilket kraftigt begränsar nyttan. Transplantation av insulinproducerande celler, exempelvis från stamceller, utan behov av immunnedsättande läkemedel skulle innebära att närmast alla patienter med typ 1 diabetes vore lämpade för denna potentiellt botande behandling.

Ett sätt att skydda transplanterade celler från avstötning är genom inkapsling. Denna strategi har dock tidigare misslyckats i kliniska försök. En huvudanledning för detta är bristande syreförsörjning av inkapslade insulinproducerande celler, då kapseln inte bara förhindrar immunangrepp utan även blodkärlsinväxt till cellerna. Med stöd av Diabetes Wellness gör vi den första kliniska prövningen i världen med en syreförsörjd kapsel, innehållande insulinproducerande celler, som transplanteras till vuxna patienter med typ 1 diabetes. Målsättningen i denna första studie är främst att studera säkerhetsaspekter och vi använder insulinproducerande celler i form av Langerhanska öar från organdonatorer. Röner konceptet framgång planeras vidareutveckling av denna strategi och framöver även inkludera insulinproducerande celler framtagna från stamceller”. 

×

Share this