Uttagning av årets forskningsanslag inom diabetesforskningen | Diabetes Wellness Sverige Hoppa till huvudinnehåll
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Uttagning av årets forskningsanslag inom diabetesforskningen

Uttagning av årets forskningsanslag inom diabetesforskningen

I november samlades den rådgivande kommittén för Diabetes Wellness Sverige för att utvärdera de 120 inkomna ansökningarna för forskningsanslag som kan leda till förbättrade behandlingsmetoder inom diabetes.

Publicerade: dec 05, 2017
Dela med sig:

Diabetes Wellness Sverige får in cirka 120 forskningsansökningar varje år där en rådgivande kommitté på ett 15-tal svenska och utländska professorer och experter går igenom vilka projekt som de anser är mest värda att finansiera. Alla ansökningar för årets forskningsanslag som har skickats in av Sveriges absoluta bästa forskare var av mycket hög kvalitet. Det är en omfattande process och inte alltid en lätt uppgift att ta reda på vilka forskningsprojekt som ska finansieras. För att få en bra spridning och med många länders olika erfarenheter är medlemmarna i rådgivande kommittén experter inom olika forskningsområden från spridda länder som Sverige, Norge, Danmark, Finland och England. Det diskuteras bland annat kring vilken typ av forskning som är mest aktuell, där de ger sina rekommendationer till stiftelsens styrelse över vilka projekt som de anser är värda att finansiera med de medel som finns att tillgå. Diabetes Wellness Sverige har sedan 2008 finansierat forskningsprojekt som på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder för människor som lever diabetes. 
Varje ansökan som kommer in läses av minst två medlemmar ur den rådgivande kommittén, samt även av externa experter som arbetar inom samma område som ansökan avser. Dessa externa experter kan därmed ge en mätbar och opartisk bedömning av ansökan. Resultaten från dessa externa experter sammanställs sedan tillsammans med utvärderingarna utförda av rådgivande kommittén. Varje ansökan rankas sedan utefter sökandes kvalifikationer, projektplan, de som ska arbeta med projektet, samt projektets budget.

Diabetes Wellness Sverige gör sitt yttersta för att kunna finansiera så många projekt som möjligt och de arbetar hela tiden med att samla in pengar så att de kan fortsätta och finansiera ledande forskning. Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt över 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Allt tack vare de privata gåvogivare som väljer att stödja stiftelsen. I dag är stiftelsen en av de större finansiärerna av diabetesforskning i Sverige.

Vid årsskiftet blir det klart vilka som i år kommer att få årets forskningsanslag.
Tidigare forskningsanslag

Dela med sig: