Större risk för amputationer vid diabetesrelaterade fotsår | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Större risk för amputationer vid diabetesrelaterade fotsår

Större risk för amputationer vid diabetesrelaterade fotsår

Forskare från Staffordshire University har samarbetat med partners i Peru för att minska risken för amputationer relaterade till diabetiska fotsår. Uppskattat har 1 miljon vuxna i Peru diabetes, där cirka 220 000 är i riskzonen för att utveckla diabetesrelaterade fotsår, där diabetes rapporteras vara den tredje orsaken till för tidig död i det sydamerikanska landet.

Publicerat: 12 apr 2019
Dela:

Biomekaniska experter från Staffordshire University samarbetar med partners i Peru för att utveckla ett diagnostikverktyg för att upptäcka livshotande fotsår hos personer med diabetes.

Tack vare finansiering från programmet Newton Fund-Institutional, är professor Roozbeh Naemi, från universitetets centrum för biomekanik och rehabiliteringsteknik, ledande i ett internationellt samarbetsprojekt med Pontificia Universidad Católica i Peru.

- Syftet med detta projekt är att utveckla ett ultraljudsbaserat diagnostiskt verktyg för att identifiera risken för diabetesrelaterade fotsår hos peruanska befolkningen, säger professor Naemi.

- Detta ettåriga projekt, fokuserar på att förbättra det diagnostiska resultatet av diabetisk fotsjukdom genom att utveckla ett ultraljudsbaserat diagnostiskt verktyg för att bedöma patientens fötter. Genom att förbättra prognosen för diabetesrelaterade fotkomplikationer kan projektresultaten ge stora konsekvenser för att minska den socioekonomiska bördan av fotsjukdomar kopplade till diabetes i Peru.

Newton Fund-Institutional-programmet är utformat för att skapa möjligheter för hållbara, lösningsinriktade forsknings- och innovationssamarbeten mellan akademiska grupper från Storbritannien och andra länder som Peru för att ta itu med globala utmaningar som tillgång till prisvärd hälso- och sjukvård.

Det beräknas att 26 miljoner människor världen över utvecklar diabetiska fotsår varje år. Livsmedelsincidensen av fotsår i utvecklingsländer är mer än 20 % bland personer med diabetes. Risken för dödsfall på 5 år för en patient med ett diabetiskt fotsår är 2,5 gånger högre än risken för en patient med diabetes utan fotsår.

Källa: DRWF

Läs broschyren Hur påverkar diabetes mina fötter? HÄR

Dela med sig:
×

Share this