Några frågor till en av de som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness | Diabetes Wellness Sverige Hoppa till huvudinnehåll
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Några frågor till en av de som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness

Några frågor till en av de som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness

En av de som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor var Andreas Edsfeldt vid Lunds Universitet

Publicerade: jan 12, 2018
Dela med sig:

Anders Edsfeldt var en av de fem som tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair."

Varför började du forska?
En starkt bidragande orsak till att jag började forska är en inre vilja att förstå. När jag läste om olika sjukdomar under läkarutbildningen insåg jag hur mycket det finns kvar att undersöka/upptäcka och förstå. Forskning är väldigt utmanande/motiverande och man har alltid en förhoppning om att forskningen skall kunna leda till nya framsteg och komma människor till nytta. Att min forskning riktar sig mot just diabetes och hjärtkärlsjukdom beror på att båda sjukdomarna berör så många och finns i de flesta människors närhet. Det känns väldigt viktigt att vi lär oss mer om hur dessa sjukdomar utvecklas och hur diabetes påverkar kärlväggen för att vi ska kunna hjälpa i tid och förebygga komplikationer. 

Berätta om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige
Projektet bygger på att studera åderförkalkningsplack (inlagring av fett, celler och proteiner i kärlväggen) hos patienter med eller utan typ 2 diabetes för att förstå varför individer med diabetes utvecklar mer åderförkalkning och varför individer med diabetes har högre risk att drabbas av komplikationer (såsom hjärtinfarkt och stroke) till följd av åderförkalkning. 
Hypotesen bygger på en tidigare studie där vi påvisade tecken till en nedsatt förmåga att läka och reparera kärlväggen vid diabetes som skulle kunna förklara en ökad risk att drabbas komplikationer till åderförkalkning. Med nya metoder är målet nu att kartlägga bakomliggande orsaker på en djupare nivå och hitta förklaringen till varför kärlväggens läkningsförmåga är nedsatt.

Vad är målet med projektet?
Mitt stora mål och förhoppning är att förstå de bakomliggande biologiska orsakerna som gör att individer med diabetes har så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Genom att lära oss sjukdomen kan vi också förhoppningsvis finna nya behandlingar och förhindra allvarliga komplikationer till följd av diabetesorsakad åderförkalkning som leder till för tidig död eller nedsatt livskvalitet. 

Text: Ann Fogelberg
Foto: Erik Lindblad

Dela med sig: