Forskare föreslår fem nya grupper av diabetes | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Forskare föreslår fem nya grupper av diabetes

Forskare föreslår fem nya grupper av diabetes

En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Det är resultatet av ANDIS, en studie som omfattar alla nyinsjuknade diabetiker i södra Sverige. Istället för indelningen i typ 1 och typ 2-diabetes föreslår forskarna fem olika grupper. 
Fynden publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Publicerat: 02 mar 2018
Dela:

 Den stora skillnaden från dagens indelning är att typ 2-diabetes består av flera undergrupper.
– Det här det första steget mot individanpassad behandling vid diabetes, säger Leif Groop läkare och professor i diabetes och endokrinologi.

I dag har omkring 425 miljoner människor i världen diabetes. År 2045 väntas antalet ha ökat till 629 miljoner*. Följdsjukdomar i form av njursvikt, retinopati (ögonskador), amputationer och hjärt-kärlsjukdomar kostar samhället enorma summor och den enskildes lidande är stort. Behovet av ny och bättre behandling är därmed stort.
– Dagens diagnostik och klassificering av diabetes är otillräcklig och kan inte förutsäga framtida komplikationer eller val av behandling, säger professor Leif Groop som tagit initiativ till studien.

Han menar att resultaten innebär ett paradigmskifte i hur man ska se på sjukdomen i framtiden.
– I dag ställs diagnosen genom att man mäter blodsockret. Om man även tar hänsyn till de faktorer vi gjort i ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) kan man ställa en mer exakt diagnos.

 Förfinad indelning
I ANDIS har forskarna följt 13 720 nyinsjuknade patienter i åldern 18 till 97 år sedan 2008. Genom att kombinera mått på bland annat insulinresistens, insulinproduktion, blodsockernivåer (BMI, HbA1c, GADA, C-peptid, (HOMA-B och HOMA-IR) och ålder vid insjuknande kan forskarna istället urskilja fem tydliga kluster som skiljer sig från dagens indelning (se diagram).

Förutom en mer förfinad indelning kan forskarna även se att olika grupper har olika risk för olika följdsjukdomar.
- Det betyder att man tidigare kan sätta in en behandling som förebygger komplikationer hos de patienter som har störst risk att drabbas, säger Emma Ahlqvist, docent och förstaförfattare till publikationen.

Nya grupper
Diabetes delas i dag in i typ 1-diabetes (ca 10 procent), typ 2-diabetes (85-90 procent) och ett antal mindre vanliga sjukdomar som LADA, MODY och sekundär diabetes.

  • Grupp 1, SAID (severe autoimmune diabetes): motsvarar i princip typ 1 diabetes och LADA (latent autoimmune diabetes in the adult), och karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig metabol kontroll, försämrad insulinproduktion och förekomst av GADA-antikroppar.
  • Grupp 2, SIDD (severe insulin-deficient diabetes): omfattar personer utan antikroppar med högt HbA1C, försämrad insulinproduktion och måttlig insulinresistens. Grupp 2 har den högsta förekomsten av retinopati.
  • Grupp 3, SIRD (severe insulin-resistant diabetes): karaktäriseras av kraftig övervikt och allvarlig insulinresistens. Grupp 3 hade den högsta förekomsten av njurskador vilket också är den följdsjukdom som kostar samhället mest.
  • Grupp 4, MOD (mild obesity-related diabetes, MOD): omfattar kraftigt överviktiga patienter som insjuknar vid relativt ung ålder.
  • Grupp 5, MARD (mild age-related diabetes, MARD): är den största gruppen (ca 40%) och samlar de äldsta patienterna.

– De som har allra mest att tjäna på den nya diagnostiken är de svårt insulinresistenta (grupp 3) eftersom de i dag är de mest felbehandlade, säger professor Leif Groop.

Resultatet överträffade förväntningarna
Forskarna har sedan upprepat analysen i ytterligare tre studier från Sverige och Finland.
– Resultatet överträffade våra förväntningar och överensstämde mycket väl med analysen från ANDIS. Den enda skillnaden var att grupp 5 var större i Finland än i Skåne. Sjukdomsutvecklingen var anmärkningsvärt lika i de båda grupperna, säger Leif Groop.

Rekryteringen av nyinsjuknade diabetespatienter fortsätter och forskarna har flera studier på gång baserade på den data man redan har.
– Ju längre studien pågår desto mer och bättre data får vi, säger Emma Ahlqvist.

Forskarna planerar även att inleda motsvarande studier i Kina och Indien med människor av andra etniska bakgrunder.
– Det ger oss ännu bättre möjligheter att skräddarsy behandlingen till varje individ, avslutar hon.

Sara Liedholm
Läs mer om ANDIS: http://andis.ludc.med.lu.se/

Fakta/diabetes
Diabetes är, liksom, cancer, ett samlingsnamn för flera sjukdomar. De vanligaste i dag är typ 1, typ 2, lada, MODY och sekundär diabetes till följd av andra sjukdomar. Det finns också graviditetsdiabetes och mer ovanliga former av sjukdomen.
Diabetes är en obotlig sjukdom som beror på avsaknad av, eller brist på, det blodsockerreglerande hormonet insulin. Dagens behandlingar är endast livsuppehållande och syftar till att minska risken för de många komplikationer som uppstår på hjärta, kärl, ögon, njurar och nerver till följd av förhöjda blodsockernivåer i blodet under lång tid.

* Enligt Internationella Diabetesfedrationen, www.idf.org

Länk till publikationen:
Clustering of adult-onset diabetes into novel subgroups guides therapy and improves projection of outcome

Studien har finansierats av: the Swedish Research Council (including project grants Dnr.521-2010-3490 and infrastructure grants Dnr. 2010-5983 and Dnr 2012-5538 to LG), Linnéus grant 349-2006-237, a strategic research grant (Exodiab Dnr 2009-1039), an ERC Advanced Research grant (GA 269045), a Vinnova Swelife grant, and Academy of Finland (grants no. 263401 and 267882) to LG, Novo Nordisk Foundation and ALF. DIREVA was supported by the Vasa Hospital district. LG has received grants from Pfizer, Lilly and Novartis.

För mer info. Kontakt: Emma Ahlqvist, docent, Lunds universitet: emma.ahlqvist@med.lu.se, tel: +46 70 756 15 71

Leif Groop, professor, Lunds universitet: leif.groop@med.lu.se, tel: +46 70 591 25 48

Pressmeddelande med.lu.se
Foto: Apelöga

Dela med sig:
×

Share this