1 miljon kronor till fem forskare i början av sina karriärer | Diabetes Wellness Sverige Hoppa till huvudinnehåll
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

1 miljon kronor till fem forskare i början av sina karriärer

1 miljon kronor till fem forskare i början av sina karriärer

Diabetes Wellness Sverige fortsätter att stödja forskare i början av sina karriärer med anslaget Junior Diabetes Wellness Grant. För 2017 har styrelsen med hjälp av stiftelsens rådgivande kommitté tagit beslut att fem projekt ska få motta anslaget, som är på 200 000 kronor vardera, totalt 1 miljon kronor.

Publicerade: jan 11, 2018
Dela med sig:

Det behövs mer forskning för att kunna lösa gåtan kring folksjukdomen diabetes samt sprida information om den. De senaste åren har stiftelsen Diabetes Wellness Sverige bjudit in forskare i början av deras karriär till att söka ett speciellt forskningsanslag som syftar till att ge fler forskare möjlighet att forska om diabetes. Tanken är att Diabetes Wellness Junior Grant ska locka fler forskare att arbeta med diabetesrelaterad forskning, så att vi kan komma närmare ett botemedel.

Under förra året fick stiftelsen Diabetes Wellness Sverige in 54 ansökningar som alla har hållit mycket hög kvalitet och det har varit ett mycket omfattande arbete för rådgivande kommittén att utvärdera alla ansökningar.
Vid utvärderingen har fokus lagts på hur pass väl ansökan stämmer överens med stiftelsens forskningsstrategi med inriktning på typ 1 och typ 2 diabetes i kombination med rådgivande kommitténs expertis. Alla inkomna ansökningar sammanställs och utvärderas först av rådgivande kommittén. Efter den första utvärderingen får de projekt med högst poäng utvärderas en andra gång som därefter presenteras i en lista med rekommenderade projekt till stiftelsens styrelse, som sen tar beslut om vilka som erhåller forskningsanslag. Denna gång delar Diabetes Wellness Sverige ut fem anslag på 200 000 kr var till unga forskare i början av deras karriär, det vill säga totalt 1 miljon kronor.

Dr Oskar Skog, Uppsala Universitet, "Characterization of the diabetic pancreas to unravel the pathogenesis and etiology of type 1 diabetes", är en av de som fått anslaget på 200 000 kronor
Varför började du forska?
Jag har alltid varit intresserad av hur saker fungerar och var redan när jag började min utbildning på biomedicinarprogrammet i Uppsala inställd på att doktorera och forska. Från början var det infektionssjukdomar och framförallt virus som var mitt största forskningsintresse. Diabetes gled jag in på som doktorand när jag studerade hur så kallade enterovirus kan påverka de insulinproducerande cellerna och eventuellt orsaka diabetes typ 1. Efterhand har sjukdomen hamnat i fokus för mitt intresse och jag har ägnat min forskning åt att förutsättningslöst försöka förstå vad som händer i bukspottskörteln och gör att insulinproduktionen slås ut. Jag tror att förståelse för vad som orsakar diabetes typ 1 är en förutsättning för att vi till slut ska hitta ett botemedel mot sjukdomen som så hårt drabbar många barn och vuxna.

Berätta om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige.
Från personer som avlidit och i donationsregistret sagt ja till donation av organ för annat medicinskt ändamål har vi tillgång till en stor samling välbevarad bukspottskörtelvävnad. Vi har även, i samarbete med norska läkare, tillgång till biopsier som togs från sex patienter nyinsjuknade i diabetes typ 1. Bukspottskörteln är ett svåråtkomligt organ och det är därför ovanligt att man har möjlighet att direkt studera vad som händer när de insulinproducerande cellerna i de Langerhanska öarna förstörs. I det här projektet kommer vi fortsätta att göra just detta och med hjälp av avancerade molekylära metoder karaktärisera de immunceller som finns i bukspottskörteln och misstänks förstöra de insulinproducerande cellerna. Vi kommer även att fokusera på de insulinproducerande cellernas blodförsörjning och försöka ta reda på om denna kan vara störd och bidra till sjukdomsförloppet. Med hjälp av laserteknik kan vi i mikroskopet skära ut just de celltyper vi är intresserade av och på så vis studera dessa separat. På detta sätt hoppas vi kunna ta reda på vad som skiljer friska ö-celler från sjuka. Vi hoppas även kunna identifiera markörer som kan mätas i blodbanan och indirekt avslöja hur sjukdomsförloppet ser ut i bukspottskörteln hos just den patienten.

Vad är målet med projektet?
Målet är att förstå vad som orsakar diabetes typ 1 och i förlängningen såklart att man ska kunna hitta ett botemedel eller förhindra att sjukdomen uppstår.


Oskar Skog

På frågan om hur många år det dröjer tills vi hittar ett funktionellt botemedel mot typ 1-diabetes, svarar en av medlemmarna i rådgivande kommittén, Professor Paul Squires, University of Lincoln:
- Svårt att säga. Att förstå sjukdomsprocessen är viktig. Varför är beta-celler så immunogenetiska och kan vi inrikta oss på immunsvaret för att minska sannolikheten för att utveckla sjukdomen. För de som redan har diabetes typ 1 kan vi utforma beta-celler som undviker immunförsvaret och på lämpligt sätt svara på förändrad glukos på ett fysiologiskt relevant sätt. Nya upptäckter utvecklas hela tiden till vår kunskap och vi måste arbeta tillsammans för att bättre förstå orsakerna och vägarna för intervention.

- Diabetesvården utvecklas ständigt med såväl nya läkemedel och tekniska innovationer. Samtidigt saknar vi fortfarande många pusselbitar i förståelsen kring hur diabetes uppkommer, hur behandlingen kan individualiseras och hur det övergripande målet en botande behandling kan nås. Genom fortsatt forskning hoppas vi nå fram till det vi alla önskar, vägar att bota diabetes, sager Per-Ola Carlsson, professor och överläkare i diabetes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Junior Diabetes Wellness Grant anslag på vardera 200 000 kronor tilldelades:
- Dr Evelina Vågesjö, Uppsala Universitet, "Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines"
- Dr Oskar Skog, Uppsala Universitet, "Characterization of the diabetic pancreas to unravel the pathogenesis and etiology of type 1 diabetes"
- Dr Mototsugu Nagao, Lunds Universitet, "CD36 as a therapeutic target to improve beta cell function in type 2 diabetes"
- Dr Abdul Waheed Khan, Karolinska Institutet, "Role of acetyltransferase GCN5 in endothelial oxidative stress in diabetes"
- Dr Andreas Edsfeldt, Lunds Universitet, "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair."

Text: Ann Fogelberg

Dela med sig: