Diabetes Wellness på internationellt forskarmöte

Ledande kliniker och forskare från hela världen, alla specialiserade på öcellstransplantationer, samlades nyligen i Oxford, England för den 16:e årliga IPITA-konferensen. Och precis som föregående år var även Diabetes Wellness Sverige på plats. 

IPITA står för ”International Pancreas and Islet Transplant Association” och Diabetes Wellness stödjer sedan drygt tio år tillbaka detta vetenskapliga samarbete som syftar till att främja så kallad öcellstransplantationer runtom i världen. 

Alltfler patienter med svårbehandlad typ 1-diabetes kan idag erbjudas transplantation av insulinproducerande öceller, vilket innebär att man transplanterar delar av vävnad från en bukspottskörtel till en diabetessjuk person, i syfte att denna persons insulinproduktion ska komma igång igen. 

Stor verksamhet i Oxford 

I brittiska Oxford driver vår brittiska systerorganisation Diabetes Research and Wellness Foundation (DRWF) det så kallade “Human Islet Isolation Facility” vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology, and Metabolism. Centret är ett av världens största öcellslaboratorier och bedriver såväl avancerad forskning, som verksamhet riktad mot kliniska transplantationer och andra diabetesrelaterade forskningsprojekt som använder sig av öceller. 

- DRWF har finansierat öcellsforskning i Storbritannien sedan 2004 och internationellt, genom Diabetes Wellness International Network, sedan 2007. Tillsammans med våra systerorganisationer i USA, Frankrike, Sverige och Finland, har vi genom åren givit drygt 28 miljoner pund till olika forskningsprojekt på detta område, berättar DRWF:s generalsekreterare Sarah Tutton, som också deltog vid IPITA-mötet. 

Många utmaningar framöver 

Hon konstaterade vidare att det visserligen har gjorts enorma framsteg på området under de senaste åren och att Storbritannien nu erbjuder öcellstransplantationer som en av flera behandlingar för personer med typ 1-diabetes. 

- Men det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra, förklarade hon. Att vi här genom IPITA kan samla alla världens ledande forskare på området är väldigt värdefullt och vi är oerhört glada att vi återigen får vara med och stödja denna viktiga sammankomst. 

Omfattande konferensprogram 

Under konferensdagarna erbjöds en rad olika seminarier och frågestunder med experterna, och ett så kallat “meet the researchers”, ett slags nätverksmöte mellan olika forskare. 

Men det gick också att få en guidad tur av och inblick i DRWF Human Islet Isolation Facility, liksom att lyssna till framstående forskare från hela världen, som exempelvis dr Raphael Meier (Schweiz), dr Leticia Labriola (Brasilien), dr Nathan Zammit (Australien) och dr Christian Schuetz, (USA), som alla talade om olika aspekter på öcellstransplantationer och hur man kan komma att hantera och behandla diabetes typ 1 i framtiden. 

En mycket uppskattad presentation gjordes också av brittiska Rae Marie Lawson, som sitter med i DRWF:s styrelse, och som själv genomgick en öcellstransplantation för sju år sedan och som nu, i en mycket inspirerande föreläsning, kunde berätta om vilken stor förändring transplantationen hade inneburit för henne.

DRWF:s personal Lee Calladine och Karen Scott tillsammans med Rae Marie Lawson (mitten)