Forskningsanslag 2015

Titel på projektet: Typ 2 diabetes: en betacellsdegenerativ sjukdom?
Namn: Helena Edlund
Institution: Umeå Universitet
Summa: 2 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: The role of pancreatic macrophages for development and maturation of islets of Langerhans and long-term metabolic control
Namn: Mia Phillipson
Institution: Uppsala Universitet
Summa: 1 002 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: An in vivo approach to understand inositide signalling in the pancreatic beta cell.
Namn: Per-Olof Berggren
Institution: Karolinska Institutet
Summa: 2 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: Hur påverkar fetma och typ 2 diabetes muskelstamcellernas funktion?
Namn: Charlotte Ling
Institution: Lund Universitet
Summa: 1 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes baserat på hämmandet av proteinkinaset STK25
Namn: Margit Mahlapuu
Institution: Göteborg Universitet
Summa: 925 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: Novel strategies for treating diabetes
Namn: Olov Andersson
Institution: Karolinska Institutet
Summa: 1 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: Betydelsen av budbärarämnet cAMP för reglering av insulin- och glukagonfrisättningen
Namn: Anders Tengholm
Institution: Uppsala Universitet
Summa: 1 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: Träningsintervention vid metabola sjukdomar
Namn: Juleen Zierath och Anna Krook
Institution: Karolinska Institutet
Summa: 1 000 000 SEK

Läs mer här >>>


Titel på projektet: Vilken påverkan har ärftlighet på muskelegenskaper och metabolsjukdom? - funktionen av RAB3GAP2 och MAOA
Namn: Ola Hansson
Institution: Lund Universitet
Summa: 1 000 000 SEK

Läs mer här >>>

 

Titel på projektet:
Funding of this grant will help Spring Point Project achieve its mission to provide an unlimited source of pig islet cells to accelerate the availability and affordability of islet transplantation to cure diabetes.  This islet cell production is to be performed in parallel with the Schulze Diabetes Institute’s basic research.
Namn: The Spring Point Project i samarbete med Dr Bernard Hering
Institution: University of Minnesota, Diabetes Institute for Immunology and Transplantation

Summa: 167 000 USD

Läs mer här >>>

 

Diabetes Wellness Award 2015:

Titel på projektet: Cellular interactions of mesenchymal stromal cells in type 1 diabetes
Namn: Peetra Magnusson
Institution: Uppsala Universitet
Summa: 250 000 SEK

Titel på projektet: Tissue factor signaling in islets and beta-cells
Namn: Dariush Mokhtari
Institution: Akademiska Sjukhuset Uppsala
Summa: 250 000 SEK

Titel på projektet: Understanding redox signalling in diabetic cardiomyopathy: role of AP-1
transcription factor JunD
Namn: Francesco Paneni
Institution: Karolinska Institutet
Summa: 250 000 SEK

Titel på projektet: Correlation between systemic insulin resistance and bimodal adipose cell response
Namn: Karin Stenkula
Institution: Lund Univeristet
Summa: 250 000 SEK