High resolution optical 3D imaging to understand human diabetes pathophysiology in a whole organ context | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

High resolution optical 3D imaging to understand human diabetes pathophysiology in a whole organ context

Professor Ulf Ahlgren
Umeå Universitet
2021
2 000 000 SEK

Att kunna studera mängden och organisationen/distributionen av olika celltyper i den humana bukspottkörteln är av stor betydelse för diabetesforskningen. Tyvärr har sådana analyser varit begränsade pga. teknologiska tillkortakommanden. Vi har utvecklat en ny metod som tillåter studier av den mänskliga bukspottkörteln med mikrometerprecision, med möjlighet att fritt färga in, 3D visualisera och kvantifiera olika celltyper och proteiner i hela organets volym.

Baserat på unika data set, som för första gången visar den fullständiga utbredningen av de insulinproducerande ß-cellerna i samband med diabetes, har vi identifierat en rad tidigare okända förändringar. Det är vår förhoppning att dessa upptäcker i förlängningen ska möjliggöra nya vägar för att skydda och/eller stimulera nybildning av insulinceller. De utvecklade metoderna i sig utgör ett viktigt steg för detaljerade analyser av de endokrina cellernas funktion, mognad och identitet etc., via en uppsjö av markörer, i studier av bukspottkörtelns anatomi och patofysiologi.

×

Share this