"Diabetesforskningen i Sverige håller en hög nivå och kvalitet" | Diabetes Wellness Sverige
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Du är här

"Diabetesforskningen i Sverige håller en hög nivå och kvalitet"

Diabetes Wellness Rådgivande kommitté består av en mängd experter inom en rad olika forskningsområden inom diabetes. Tillsammans utgör de grunden för det enorma arbetet som utförs årligen när forskningsansökningar utvärderas. Leif Groop är ordförande för Rådgivande kommittén sen april 2015 och leder gruppens arbete med att ge stiftelsens styrelse rekommendationer över vilka projekt som ska få anslag.

leif groop

Varje år går den Rådgivande kommittén igenom alla inkomna ansökningar och betygsätter dem efter fastställda regler. Deras gedigna erfarenhet och kunskap fungerar som en vägledning för Diabetes Wellness styrelse när de avgör vilka projekt som får finansiering.
Leif Groop är sedan 1993 professor i endokrinologi vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds Universitets Diabetescenter. Han tog läkarexamen vid University of Bern, Schweiz och filosofie doktor vid Helsingfors universitet, Finland. Efter en postdocperiod vid Yale University ägnade han sin forskning till dissektion av heterogenitet av diabetes, men också med att utforska de patogena händelser som leder till typ 2-diabetes. Som ett viktigt verktyg för att uppnå detta mål, inledde han Botnia Study vid Finlands västkust, en av världens största familjestudier på typ 2-diabetes. Forskargruppen har varit inblandad i många av de genetiska upptäckterna om typ 2-diabetes under de senaste 15 åren. Leif Groop är även medlem i Svenska Kungliga Vetenskapsakademin och har uppnått flera internationella utmärkelser, bland annat Claude Bernard, Anders Jahre och Fernströms utmärkelser.

- Diabetesforskningen i Sverige håller en hög nivå och kvalitet, vilket gör att vi har fått in många bra ansökningar. Vi kan även se olika mönster nu, till exempel att Uppsala Universitet har en väldigt bra profil när det gäller langerhanska öar i typ 1 diabetes. Samtidigt ser vi att en ny generation forskare nu tar över stafettpinnen. Vilket är väldigt roligt, säger han.

När Leif Groop talar märks det tydligt hur engagerad han är i arbetet med den Rådgivande kommittén och hur mycket han brinner för diabetesforskningen. Det lyser om honom när han klargör processerna runt kommitténs arbete och när han delar med sig av sitt arbete.
Vi möter Leif Groop utanför konferensrummet, då han har hamnat i en intressekonflikt gällande en av ansökningarna.

-  Eftersom jag till vardags arbetar på Lunds Universitet, som är ett av världens största forskningscenter i diabetes hamnar jag ofta i intressekonflikter. Det betyder att jag står för nära forskaren som har ansökt om forskningsanslag för att jag ska kunna vara opartisk. Sverige är ju relativt sett ett litet land när det kommer till diabetesforskning så i 20 av 25 ansökningar hade jag en intressekonflikt den här gången. Det innebär att jag inte är med vid tillfället då ansökan diskuteras eller deltar i processen, förklarar Leif Groop med ett leende.

Läs vilka som har fått anslag 2015 här >>>

×

Share this